BTimes Weekend: ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ จากแปลงนาผืนสุดท้ายมาบตาพุด

2438
1
Share:

Oct 23, 2021

ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ขนมยอดฮิตคุณภาพสากล ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ ที่ผสานความดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก

หลังจากทำความรู้จักประวัตินาผืนสุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเลทองที่นำภูมิปัญญาดั้งเดิม มาอนุรักษ์และเทิร์นเป็นรายได้ให้กับชุมชน ก็ถึงคราวของไฮไลต์สำคัญประจำพื้นที่ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกได้เล่าให้ฟังว่า โรงงานผลิตอาหารแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาออกแบบ และจัดวางเครื่องมือให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานและลักษณะการทำงานของสมาชิก โดยเน้นให้ไปในเรื่องความสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัย และการทำให้อากาศถ่ายเท ผ่านแนวคิดการบริหารจัดการ การผสมผสาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ ที่รังสรรค์ภายใต้เรื่องราวของการเป็นข้าวจากนาผืนสุดท้ายของพื้นที่มาบตาพุด

RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก

RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์ เป็นสินค้าชูโรงที่ชาวบ้านร่วมกันคิดค้นสูตร โดยมีข้าวเป็นส่วนผสมหลัก ปรุงกับวัตถุดิบท้องถิ่น ผสานความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร กลายเป็นสินค้าขายดีที่ได้รับความนิยม จนได้รับคัดเลือกให้ไปวางจำหน่ายในร้าน Cafe Amazon ถึง 3 สาขาภายในจังหวัดระยอง พ่วงโกอินเตอร์ได้ไปวางจำหน่ายไกลถึงสาขาสนามบินสิงคโปร์อีกด้วย

RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก

ต้องยอมรับจริงๆ ว่าวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก เข้ามามีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชาวบ้านอย่างมหาศาล จากแนวคิดการนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาผสานเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่า และต่อยอดอาชีพการปลูกข้าวให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับสากล

BTimes