‘ตบชวา’ เปลี่ยนปัญหา สร้างรายได้ l 12 พ.ย. 65 FULL l BTimes Weekend ShowBiz

734
0
Share:

Nov 13, 2022

เปลี่ยนขยะเป็นเงิน แปรรูปเพิ่มมูลค่าผักตบชวาสู่การเป็นกันกระแทกรักษ์โลกแบรนด์ ‘ตบชวา’