‘เลอคอส’ ยกระดับผ้าปาเต๊ะสู่คนนิวเจนถึงตลาดโลก l 11 พ.ค. 67 FULL l BTimesWeekend ShowBiz

773
0
Share:

May 12, 2024

ยกระดับผ้าปาเต๊ะผ่านแบรนด์ ‘เลอคอส’ คนรุ่นใหม่ผู้มาเติมสีสันคู่ดีไซน์ ส่งผ้าไทยให้แต่งแบบไหนก็สนุก

BTimes