เช็กลิสต์ ข้อห้ามทั้งก่อนและวันเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง? ถ้ายังดื้อฝ่าฝืนอาจเจอโทษหนักถึงจำคุก

516
0
Share:

นับถอยหลังเหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้น ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 แต่ก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิ ‘กา’ เลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบ BTimes อยากให้ทุกคนทั้งประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ และผู้สมัครเลือกตั้ง ‘เช็กลิสต์’ ข้อห้ามทั้งก่อนและในวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดไว้ เพราะถ้าฝ่าฝืนจะถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งทันที

โดยเฉพาะการหาเสียงเลือกตั้งที่ห้ามทำหลังเวลา 18.00 น.ของวันก่อนเลือกตั้ง และมีข้อปฏิบัติในขณะไปลงคะแนนเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือแม้แต่การห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง บรรดายูทูบเบอร์ อินฟลูเอ็นเซอร์ใดๆ ก็ตาม ควรระมัดระวังอย่างยิ่ง

เช็กลิสต์ ข้อห้าม ทั้งก่อนและวัน เลือกตั้ง มีอะไรบ้าง? ถ้ายังดื้อฝ่าฝืนอาจเจอโทษหนักถึงจำคุก

“ก่อนวันเลือกตั้ง”
1. ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็นคุณหรือโทษให้แก่ผู้สมัครตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
2. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการไม่ว่าเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร พรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
3. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

“ในวันเลือกตั้ง”
4. ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พยายามออกเสียงลงคะแนน
5. ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสีย และห้ามทำบัตรเสียให้เป็นบัตรดี
6. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง เพื่อออกเสียงลงคะแนน
7. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่การกระทำตามหน้าที่และอำนาจ
8. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
9. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงให้ผู้อื่นทราบ ว่าลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด
10. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง หากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกระทำการใดเป็นเหตุให้มีบัตรเพิ่มขึ้นจากความจริง
11. ห้ามขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง หรือไม่ให้ไปถึงที่เลือกตั้ง ภายในเวลากำหนดที่จะออกเสียงลงคะแนน
12. ห้ามผู้สมัครจัดพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังสถานที่เลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าจ้าง

ซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ อย่าหาทำเด็ดขาด เพราะจะต้องระวางโทษทั้งจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี เลยทีเดียว

สำหรับในวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 หน่วยเลือกตั้งจะเริ่มเปิดหีบให้ประชาชนได้ใช้สิทธิกันตั้งแต่เวลา 08.00 และปิดหีบในเวลา 17.00 น.

“ทบทวนขั้นตอน ก่อนเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง”

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งนี้มีจำนวน 2 ใบ ได้แก่ ‘บัตรสีม่วง’ ใช้เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ‘บัตรสีเขียว’ ใช้เลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

โดยการทำเครื่องหมาย ผู้เลือกตั้งต้องทำเครื่องหมายกากบาทที่เห็นจุดตัดของทั้งสองเส้นชัดเจน ห้ามทำเครื่องหมายอื่น เช่น เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายถูก รูปสามเหลี่ยม หรือกากบาทแล้วเขียนข้อความ ไม่อย่างงั้นบัตรจะเสียทันที

ส่วนขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง จะมีดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ ตามบอร์ดที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
2. ยื่นหลักฐานแสดงตนด้วย บัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานรัฐออกไว้
3. ลงชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือในบัญชีรายชื่อ
4. ลงชื่อบนขั้วบัตรเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และเดินเข้าคูหา
5. ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องว่างข้างหมายเลขที่ชอบ หรือในช่องไม่ต้องการเลือกพรรคการเมืองใด
6. พับบัตรเลือกตั้งก่อนออกคูหา
7. นำบัตรเลือกตั้งที่พับแล้ว ใส่ลงหีบบัตร

และเพื่อป้องกันสิทธิและเสียงของเราในการเลือกตั้ง ควรไปล่วงหน้าก่อนเวลา 17.00 น. เพราะผู้ที่มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา 17.00 น. เท่านั้นถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งต่อไปได้ นั่นหมายถึงเข้าไปกาบัตรในคูหาได้ แม้ว่าเวลาจะเกิน 17.00 น.แล้วก็ตาม

และอย่าลืม วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะๆ นะคะ

BTimes