ธ.โลกเปิดสูตร แก้เงินเฟ้อเจ็บแต่จบ เตือนปี 66 เสี่ยงถดถอยชัด | คุยกับบัญชา l 16 ก.ย. 65

Share:

“คุยกับบัญชา” ธนาคารโลกเปิดสูตรแก้เงินเฟ้อแบบเจ็บแต่จบ ชี้เศรษฐกิจโลกจ่อถอยหลังเข้าภาวะถดถอยในปี 66

คุยกับบัญชา