ไทยขึ้นเงินเดือนข้าราชการ สูงสุดในรอบ 20 ปี ยุคไหนนายกฯไหนขึ้นเยอะสุด | คุยกับบัญชา l 28 พ.ย. 66

Share:

“คุยกับบัญชา” ได้ขึ้นสักที! กางสถิติขึ้นเงินเดือนข้าราชการไทย 20 ปีผ่านไป ขึ้นแล้วกี่ครั้ง ยุคไหนขึ้นเยอะสุด
คุยกับบัญชา