ศก.โลกปีกระเถาะ! ลามไปถึงการจ้างแรงงานทั่วโลกตกต่ำหนักเหลือไม่ถึง 2% | คุยกับบัญชา EP.1218 l 30 ม.ค. 66

80
0
Share:
ศก.โลกปีกระเถาะ! ลามไปถึงการจ้างแรงงานทั่วโลกตกต่ำหนักเหลือไม่ถึง 2% | คุยกับบัญชา EP.1218 l 30 ม.ค. 66

“คุยกับบัญชา” ไอแอลโอเคาะ จ้างงานทั่วโลกปี 66 ตกต่ำแรงมาเหลือ 1.5%