กลุ่มอาเซียนเร่งเครื่องปรับปรุงขั้นตอนอำนวยความสะดวกการค้าในภูมิภาค เป้าหมายลดต้นทุนธุรกรรมลงให้ได้ 10% ภายในปี 63 — ASEAN speeds up trade facilitation aimed at 10% cost reduction in 2020.

1073
0
Share:

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า อาเซียนพร้อมที่จะลดต้นทุนการทำธุรกรรม (trade transaction cost) ในประเทศลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563 ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน โดยมอบให้สถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) คำนวณตัวเลขที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดต้นทุนการทำธุรกรรม เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า ณ ด่านศุลกากร ระยะเวลาที่สินค้าพักรอที่ท่าเรือ และระยะเวลาที่ใช้ในการออกใบอนุญาต เป็นต้น โดยคาดว่าจะศึกษาเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ อาเซียนให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ภาคธุรกิจ เนื่องจากจะช่วยให้การค้าระหว่างอาเซียนราบรื่น คล่องตัว และขยายตัวได้มากขึ้น โดยในปี 2561 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่าสูงถึง 113,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียน 68,400 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 45,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้าสูงถึง 22.7%