ครม.เคาะปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่มต้นเป็น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผล 3 ก.ค. 67

88
0
Share:
ครม.เคาะปรับ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เริ่มต้นเป็น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผล 3 ก.ค. 67

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 67 เป็นต้นไป เพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกำหนดให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารทุกๆ ระยะเวลา 24 เดือน นับตั้งแต่เริ่มการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้ (3 ก.ค. 47) โดยอัตราค่าโดยสารปัจจุบันจะครบกำหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 ก.ค. 67

อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งอนุมัติหลักการให้ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบจากรถไฟฟ้าสายอื่นมายังรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 67 ถึงวันที่ 2 ก.ค. 69 เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

สำหรับค่าโดยสารสายสีน้ำเงิน ปัจจุบันอยู่ที่ 16-43 บาท เดินทาง 9 สถานี ราคา 36 บาท, เดินทาง 11 สถานี ราคา 41 บาท, เดินทาง 12 สถานีขึ้นไป ราคา 43 บาท