งานเกษตรแฟร์ดันยอดใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงพุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่ 25,144 คน/เที่ยว

435
0
Share:
งานเกษตรแฟร์ ดันยอดใช้บริการ รถไฟฟ้าสายสีแดง พุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่ 25,144 คน/เที่ยว

นายสุเทพ พันธ์เพ็ง กรรมการผู้อํานวยการใหญ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา รถไฟฟ้าสายสีแดง มียอดผู้โดยสารทําสถิติสูงสุด(นิวไฮ) ที่ 25,144 คน/เที่ยว เนื่องจากเป็นวันที่มึงานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2566 วันแรก ซึ่งทําให้รถไฟสายสีแดงสถานีบางเขน มีผู้โดยสาร จํานวน 1,986 คน/เที่ยว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 2566 ที่มีจํานวน 1,306 คน/เที่ยว

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา มีผู้โดยสารรวมของรถไฟสายสีแดงที่ 18,406 คน/เที่ยว ซึ่งเพิ่มจากค่าเฉลี่ยของวันเสาร์ ที่จะมีผู้โดยสารประมาณ 15,000คน/เที่ยว เฉพาะที่สถานีบางเขน มีผู้โดยสารจํานวน 2,351 คน/เที่ยว ซึ่งเทียบกับวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2566 มีผู้โดยสาร จํานวน 581 คน/เที่ยว หรือมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการทีประชาชนใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงในการเดินทางไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์

ทั้งนี้ รถไฟสายสีแดงมีผู้โดยสารนิวไฮ เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก และมีน้ําท่วมถนนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร การจราจรมีปัญหาหลายจุด รวมถึงถนนวิภาวดีรังสิต หน้าสนามบินดอนเมือง ทําให้มีการปรับมาใช้บริการรถไฟสายสีแดงแทนการใช้รถยนต์