ทีมเปลี่ยนผ่านฯ จี้ “รัฐบาลรักษาการ” ยกเว้นภาษีสรรพสามิต 5 บาท อุ้มราคาน้ำมันดีเซลต่อ

313
0
Share:
ทีมเปลี่ยนผ่านฯ จี้ รัฐบาลรักษาการ ยกเว้น ภาษีสรรพสามิต 5 บาท อุ้มราคาน้ำมัน ดีเซล ต่อ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานด้านต่างๆ ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล โดยภายหลังการหารือ น.อ.อนุดิษฐ์ เปิดเผยว่า ในส่วนประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 8 พรรค เห็นตรงกันว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นวาระเร่งด่วน ที่จะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน เช่นเดียวกับเรื่องโครงสร้างพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน โดยทั้ง 8 พรรคจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ เพื่อให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคราคาพลังงานต่างๆ อย่างเหมาะสมที่สุด

โดยวันนี้ยังได้เพิ่มเติมอีก 1 คณะทำงาน นั่นคือคณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง 8 พรรคเห็นตรงกันว่าไม่ใช่การให้ความสำคัญกับเรื่องรัฐสวัสดิการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องการเห็นการเติบโตทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและสังคม สามารถเติบโตควบคู่ไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและแข็งแรง

ขณะที่นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะคณะทำงานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซล และพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะมุ่งแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง จากกรณีมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.ค. 66 จนทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความกังวล โดยคณะทำงานฯ มีข้อสรุปร่วมกันดังนี้

ไม่เห็นด้วยต่อการเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล เพราะเป็นการเพิ่มภาระประชาชน ขอเรียกร้องให้รัฐบาลรักษาการยืดระยะเวลาการยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ออกไป 2 เดือนก่อนมาตรการจะหมดอายุ หรือจนกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลชุดใหม่จะสำเร็จ เพื่อไม่ให้กระทบเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวและลดรับภาระค่าครองชีพประชาชน ซึ่งขอยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการบริหารจัดการพลังงาน เพื่อให้ราคาพลังงานถูกลง เพื่อช่วยลดภาระด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน และสนับสนุนให้ภาคเศรษฐกิจสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป