ธนาคารซิตี้กรุ๊ปจ่อปลดพนักงานกว่า 24,000 คน มากสุดในรอบ 20 ปี ตกงานตั้งแต่ระดับบริหาร

658
0
Share:
ธนาคาร ซิตี้กรุ๊ป จ่อ ปลดพนักงาน กว่า 24,000 คน มากสุดในรอบ 20 ปี ตกงานตั้งแต่ระดับบริหาร

นางเจน เฟรเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ ซิตี้กรุ๊ป ธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ชื่อดังระดับโลกในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ธนาคารซิตี้ กรุ๊ปจะเปิดโครงการมีชื่อว่าโบรา โบรา (Bora Bora) ซึ่งเป็นโครงการปลดพนักงานระดับสำนักงานใหญ่และทั่วไปตามที่เคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายขององค์กรด้านพนักงานระดับบริหารและทั่วไป

ธนาคารจะต้องกล่าวคำอำลากับพนักงานจำนวนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถและขยันทำงานมาด้วยกัน ถึงแม้ว่าจำนวนพนักงานที่จะต้องถูกปลดออกจากธนาคารในครั้งนี้จะยังไม่เป็นที่ระบุชัดเจน แต่เป้าหมายของทีมที่ปรึกษาและซีอีโอมองว่าอย่างน้อย 10% ของพนักงานในปัจจุบันที่มีอยู่ 240,000 คน หรือราว 24,000 คนต้องถูกปลดออก

สำหรับพนักงานระดับบริหารที่เข้าข่ายจะถูกปลดออกในรอบนี้ เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าร่วมปฏิบัติการ ตำแหน่งทั้งหมดที่ทำงานในแต่ละภูมิภาคในสหรัฐและต่างประเทศ นอกจากนี้ ระดับหัวหน้าฝ่ายพนักงานธุรการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ประจำในแต่ละสายงานที่อยู่ในทุกประเทศและแต่ละสาขาทั่วโลกจะถูกปลดออกด้วย และพนักงานทั่วไปที่อยู่ในแต่ละแผนกหรือแต่ละสายงานสนับสนุนการทำงานล้วนตกอยู่ในเป้าหมายถูกปลดออกเช่นกัน

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 กันยายนผ่านมาซีอีโอ ซิตึ้กรุ๊ป เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจธนาคารซิตี้ครั้งใหม่ จึงต้องมีการปลดพนักงานระดับผู้บริหารเป็นหลัก ในแง่การบริหารธนาคารซิตี้ในอนาคตธนาคารจะลดบทบาทผู้บริหารของธนาคารซิตี้ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จะจ้างผู้บริหารจากภายนอกธนาคารซิตี้ เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจบางส่วนด้วย ด้านพนักงานปัจจุบันในธนาคารซิตี้ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ กำลังส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างพนักงานระดับทั่วไปกับระดับผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ ธนาคารซิตึ้กรุ๊ป เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่จะลดความซับซ้อนในองค์กร เนื่องจากจำนวนผู้บริหารมีมากเกินไป การลดพนักงานทำให้ธนาคารซิตี้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงมาได้ แต่ยอมรับว่า การปรับโครงสร้างของสถาบันการเงินครั้งนี้เป็นผลกระทบมากที่สุดต่อระบบการทำงานของสถาบันการเงินแห่งนี้ในรอบ 20 ปี