พลังทำลายล้าง! ความเสียหายภัยพิบัติทั่วโลกปี 2022 เสียหายกว่า 10 ล้านล้านบาท

349
0
Share:
พลังทำลายล้าง! ความเสียหาย ภัยพิบัติ ทั่วโลกปี 2022 เสียหายกว่า 10 ล้านล้านบาท

เอออน (Aon) ธุรกิจประกันภัยชื่อดังแห่งหนึ่งของโลก เปิดเผยว่า ภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในปี 2022 ที่ผ่านไปนั้น ได้สร้างความเสียหายทางมูลค่าเศรษฐกิจมากถึง 313,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 10.33 ล้านล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว พบว่า มีการประกันฝนเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 50% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยเป็นมูลค่า 132,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4.36 ล้านล้านบาท

ขณะที่จำนวนครั้งการเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุเฮอริเคน เป็นต้น พบว่าในปี 2022 มีทั้งหมดอย่างน้อย 421 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเฉลี่ยที่ 396 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2000 หรือในรอบ 22 ปีผ่านมา

หัวหน้าฝ่ายข้อมูลเชิงลึกความหายนะภัยพิบัติธรรมชาติ เอออน เปิดเผยว่า ภัยพิบัติที่สร้างมูลค่าความเสียหายอย่างมากนั้น เกิดขึ้นในภูมิภาคที่มีตลาดประกันภัยครอบคลุมเป็นวงกว้าง และเป็นตลาดประกันภัยที่เติบโตแข็งแกร่ง เช่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป

เอออน คาดการณ์ว่าในปี 2022 มีประชาชนเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติมากถึง 31,300 ราย ในจำนวนดังกล่าวมีถึง 2 ใน 3 หรือกว่า 60% ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติคลื่นความร้อนในทวีปยุโรปในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม หรือฤดูร้อนในปี 2022

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2022 สวิส รี ธุรกิจรับประกันภัยต่อ เปิดเผยว่า คาดการณ์มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปี 2022 มีมูลค่าสูงถึง 115,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4.03 ล้านล้านบาท ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบเฉลี่ย 10 ปีผ่านมาที่มีมูลค่า 81,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2.84 ล้านล้านบาท

สิ่งสำคัญต่อมาคือ ปี 2022 ยังเป็นปีที่มูลค่าความเสียหายทางภัยธรรมชาติเกินกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3.5 ล้านล้านบาทติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีมูลค่าความเสียหายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5-7% ในช่วงทศวรรษผ่านมา

มูลค่าความเสียหายที่สูงในรอบเฉลี่ย 10 ปีผ่านมานั้น ยังพบว่าหายนะทางธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจถึง 268,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 9.4 ล้านล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวเป็นมูลค่าครอบคลุมการประกันเพียง 122,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 4.27 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ปี 2022 กลายเป็นปีทีมีมูลค่าความเสียหายแพงมากปีหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก

ประเภทของภัยธรรมชาติอันดับ 1 ในปี 2022 ได้แก่ พายุเฮอริเคน ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พายุเฮอริเคนเอียนซึ่งมีระดับความรุนแรงระดับ 4 ได้สร้างความเสียหายในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกามากที่สุดจนถึงเวลาในขณะนี้ระหว่าง 50,000-60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.75-2.10 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ พายุเฮอริเคนเอียนยังทำสถิติเป็นพายุที่รุนแรงอันดับ 2 รองจากพายุเฮอริเคนแคทริน่าในสหรัฐอเมริกา

ภาวะน้ำท่วมและพายุครั้งใหญ่กลายเป็นความรุนแรงลำดับ 2 ซึ่งสร้างความเสียหาย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.10 ล้านล้านบาท