ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมฉีด “วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า” เข็ม 3

559
0
Share:

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเตรียมฉีด “วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า” เข็ม 3 เริ่มตั้งแต่ 24 ก.ย. นี้เป็นต้นไป
.
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อประกาศว่า การให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในเดือนพฤษภาคม 2564 จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ซึ่งทางศูนย์จะใช้ฐานข้อมูลเดิมทำการส่ง sms ให้เพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้า และท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”
.
ทั้งนี้ ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัด ซึ่งสถานที่รับวัคซีน คือที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4 เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป