อธิบดีกรมขนส่งฯ เผยทดสอบผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพใหม่ ยังเป็นเพียงแนวคิด

1321
0
Share:

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าการทดสอบสมรรถภาพผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพอีกครั้งยังเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น  ยังไม่มีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยแนวคิดดังกล่าวมีเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีความพร้อมเพียงพอ ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงต้องหารือกับทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรอบเหมาะสมในการดำเนินการ

.

ทั้งนี้ยังได้เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดในการเปลี่ยนใบขับขี่ตลอดชีพจากบัตรแบบกระดาษมาเป็นแบบสมาร์ทการ์ด  เพื่อทำให้ฐานข้อมูลผู้ถือใบขับขี่มีความสมบูรณ์มากขึ้น  เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและอยู่ในฐานข้อมูลระบบเดิม  โดยหากมาเปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดจะทำให้สะดวกที่จะนำไปต่อยอดพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย