ฮ่องกงเตรียมพิจารณาฉีดวัคซีนซิโนแวคให้เด็กอายุ 3-17 ปี ผลทดลองชี้ฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็กมีความปลอดภัยและตอบสนองภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า

441
0
Share:
ฮ่องกงเตรียมพิจารณาฉีดวัคซีน ซิโนแวค ให้เด็กอายุ 3-17 ปี ผลทดลองชี้ฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็กมีความปลอดภัยและตอบสนองภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า

คณะที่ปรึกษาด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้เผยว่า แนะให้ทำการขยายการฉีดวัคซีนซิโนแวคให้เด็กอายุ 3-17 ปี หลังได้มีข้อมูลการทดลองทางคลินิกชี้ว่า วัคซีนซิโนแวค มีความปลอดภัยเมื่อฉีดให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอายุ 3-17 ปี ทั้งยังมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ จะทำการยื่นข้อเสนอแนะไปยังสำนักอาหารและสุขภาพ (SFH) ของรัฐบาลฮ่องกง เพื่อทำการพิจารณาต่อไป

ทางด้านโฆษกรัฐบาลฮ่องกง ได้ระบุว่ารัฐบาลยินดีรับคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาฯ ที่ให้รัฐบาลปรับลดอายุผู้รับวัคซีนซิโนแวค สำนักอาหารและสุขภาพจะพิจารณาคำแนะนำที่เกี่ยวข้องและทำการตัดสินใจโดยเร็วที่สุด หลังจากคณะกรรมการร่วมด้านวิทยาศาสตร์ทำการตรวจสอบแล้ว ขณะเดียวจะติดตามผลกับฟู่ซิง ฟาร์มา (Fosun Pharma) เรื่องการลดอายุผู้รับวัคซีนโคเมอร์เนตี (Comirnaty) ของไฟเซอร์-ไบออนเทค ให้ครอบคลุมเด็กอายุ 5-11 ปี