KTMS เล็งปักหมุดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มอีก 14 สาขาทั่วประเทศ

413
0
Share:
KTMS เล็งปักหมุด บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพิ่มอีก 14 สาขาทั่วประเทศ

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS ผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในปีนี้ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง เหมือนกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2564-2565 พบว่ามีจำนวนคนไข้เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ต่อปี ซึ่งเชื่อว่าจากจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงทำให้จำนวนผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวจะทยอยเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากปัจจัยของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลเชิงบวกต่อการเข้ารับการบริการด้านการรักษาภายใต้ KTMS และจากอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ระดับ 30% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม ดังนั้นจากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปี 2566 บริษัทฯได้วางเป้าหมายรายได้รวมที่ระดับเกินกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นประมาณ 45% จากปี 2565

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีแผนขยายสาขาใหม่เพิ่มในปี2566 จำนวน 14 แห่งทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ที่บริษัทฯมีสาขาให้บริการรวม 22 สาขา โดยแบ่งเป็น ศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลรัฐบาล (outsource) จำนวน 19 สาขา จากปัจจุบันที่มี 22 สาขา ส่วนอีก 3 สาขา เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (Stand-Alone) โดยปีนี้บริษัทฯ มีโอกาสขยายสาขาใหม่เพิ่มทั้งในส่วนของภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายหน่วยให้บริการผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการขยายสาขาให้บริการในรูปแบบคลินิก จะมีมาร์จิ้นสูงกว่าศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาล ซึ่งเบื้องต้นในปี 2566 บริษัทฯ จะขยายสาขาให้บริการในรูปแบบคลินิก จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สาขา ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าด้านงานก่อสร้างไปมากแล้ว และในจังหวัดพิษณุโลก 1 สาขา โดยล่าสุดปิดดีลซื้อที่ดินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯเปิดให้บริการสาขาให้บริการในรูปแบบคลินิกแล้ว จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ในทำเลพัฒนาการ, จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาทำเลและหาซื้อที่ดิน โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงปลายปี 2566 ทั้งนี้หากโรงงานดังกล่าวเสร็จสิ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 3-4 ล้านแกลลอนต่อปี จากเดิมที่โรงงานผลิต ในกรุงเทพฯ มีกำลังการผลิตที่ 900,000 แกลลอนต่อปี ซึ่งกำลังการผลิตจะเติบโตที่ประมาณ 4 เท่าตัว จากกำลังการผลิตที่มีในปัจจุบัน คาดว่าจากแผนการขยายธุรกิจ ดังกล่าว ส่งผลให้อัตราการเติบโตของ KTMS ในปี 2566 ขยายตัวอย่างโดดเด่น โดยสัดส่วนรายได้หลักจะมาจากธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประมาณ 75% และจะมาจากบริษัทย่อย 3 บริษัทฯ ที่ประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม การมีสาขาในรูปแบบคลินิกเพิ่มขึ้นจะทำให้รายได้และกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้ง คลินิกไม่ต้องมีการเข้าประมูลในทุก ๆ ปี เหมือนศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาล ซึ่งสะท้อนถึงความยั่งยืน ของ KTMS ในอนาคต