หินปูนในหูชั้นในหลุด โรคฮิตวัยทำงาน l 12 มิ.ย. 67 FULL l BTimes Young@Heart Show

Share:

June 15, 2024

เวียนหัวเหมือนบ้านหมุน อาการนี้เขาว่าเป็น ‘หินปูนในหูชั้นในหลุด’ โรคนี้คืออะไร รักษาได้ไหม? ตามมาหาคำตอบไปพร้อมกันกับ พญ.ภัทราพร อุ่ยรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลเวชธานี

Young@Heart Show