เปิดมุมธุรกิจธนาคารแห่งอนาคตกับซีอีโอซีไอเอ็มบีไทย l 26 เม.ย. 66 FULL l BTimes

556
0
Share:

Apr 27, 2023

เจาะกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารแห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล พร้อมตอบแทนสังคมด้วยหัวใจ ‘CIMB THAI’

ต้องยอมรับว่าโควิด-19 เป็นตัวเร่งให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง เฉพาะอย่างยิ่งในวงการธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ที่ต่างพุ่งเป้าพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิต กระตุ้นให้สังคมไร้เงินสดมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น หากจะอธิบายให้เห็นภาพ คงเป็นการที่ร้านค้าริมทาง หาบเร่แผงลอยเริ่มนำ QR Code มาติดตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถสแกนจ่ายเข้าบัญชีธนาคารแทนการรับเงินสด เป็นต้น โดย CIMB THAI ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงทำการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่มมากที่สุด

คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI

คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ CIMB เลือกเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีความยืดหยุ่น และรับมือกับวิกฤตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามอง

ธนาคาร CIMB THAI

ซึ่งในปี 2566 CIMB THAI มุ่งใช้ยุทธ์ศาสตร์ Forward23+ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘ขับเคลื่อนธนาคารด้วยระบบดิจิทัล’ พร้อมขยายเครือข่ายในอาเซียน สร้างประสบการณ์การใช้งานธุรกรรมดิจิทัลอย่างครบวงจร เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่-รายย่อย หันมาใช้งานธุรกรรมดิจิทัลมากขึ้น กระทั่งทำให้ระบบดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วยทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการเกิดสิ่งใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในสังคม

หลัก ‘EPICC’ คือหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ CIMB THAI ที่สะท้อนถึงค่านิยม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญทางวัฒนธรรมองค์กร โดยแต่ละตัวอักษรมีความหมายว่า

E – Enabling Talent เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
P – Passion ความรัก ความกระตือรือร้น ความหลงใหล
I – Integrity & Accountability ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
C – Collaboration การร่วมมือร่วมใจ
C – Customer Centricity การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ธนาคาร CIMB THAI

นอกเหนือไปจากการมุ่งมั่นพัฒนาให้ระบบดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนแล้ว CIMB THAI ยังตั้งเป้าขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมตอบแทนสังคมและชุมชนผ่านกิจกรรม CSR ภายใต้แคมเปญ Heart 2 Heart

BTimes