ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตจากโควิด 15 ราย อายุต่ำสุด 29 ปีพบเป็นโรคความดันสูง 8 ราย

597
0
Share:

แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,583 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 15 ราย รวมเสียชีวิตสะสมแล้ว 203 ราย เสียชีวิต 15 คน อาการหนัก 871 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 250 คน สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 15 ราย มีดังนี้

.
// จังหวัดที่พบผู้เสียชีวิต
กรุงเทพมหานคร 9 ราย
ชลบุรี 1 ราย
พัทลุง 1 ราย
สุราษฎร์ธานี 1 ราย
นครปฐม 1 ราย
ราชบุรี 1 ราย
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ราย

.
// โรคประจำตัวที่พบในผู้เสียชีวิต
โรคความดันโลหิตสูง 8 ราย
โรคเบาหวาน 4 ราย
โรคหัวใจ 4 ราย
โรคไขมันในเลือดสูง 1 ราย
โรคหลอดเลือดสมอง 3 ราย
โรคอ้วน 1 ราย
โรคปอดเรื้อรัง 1 ราย
โรคไตเรื้อรัง 1 ราย
ผู้ป่วยติดเตียง 1 ราย
ผู้ป่วยติดบ้าน 1 ราย
ปฏิเสธโรคประจำตัวและไม่ทราบ 2 ราย

.
//ปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อของผู้เสียชีวิต
ใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ 6 ราย
สัมผัสใกล้ชิดเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน 2 ราย
สัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิง 2 ราย
สัมผัสดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ติดเชื้อ 2 ราย
ไม่ทราบประวัติเสี่ยง/สัมผัสผู้ติดเชื้อ 3 ราย

.
สำหรับภาพรวมของผู้เสียชีวิตประกอบด้วย เพศชาย 9 ราย เพศหญิง 6 ราย โดยมีค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่ 75 ปี (29-93 ปี)