สิ้นเดือนสิ้นใจ! พนักงานการบินไทยไม่ผ่านเกณฑ์อีก 2,000 คน ลุ้นรอบสุดท้าย

814
0
Share:

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ทำการกลั่นกรองพนักงานการบินไทยเพื่อเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งเป็นการคัดกรองเป็นครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว พบว่าพนักงานการบินไทยที่แสดงความสนใจ และความต้องการเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 3,500 คน แต่ผลจากการกลั่นกรองพนักงานตามกฎเกณฑ์ของโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้พนักงานผ่านการพิจารณากลั่นกรองรวม 1,500 คน ส่งผลให้พนักงานอีก 2,000 คนไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งที่ว่างเหลืออยู่อีกกว่า 500 ตำแหน่ง แต่เนื่องจากไม่มีพนักงานรายใดแสดงความจำนงเข้าสู่บางตำแหน่ง หรือไม่มีผู้แสดงความจำนงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งผู้ผ่านการกลั่นกรองสละสิทธิ์

บริษัทฯ จึงจัดให้มีกระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่เป็นครั้งที่ 3 โดยจะเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤษภาคมนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 จะเริ่มทำงานวันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และจะประกอบกิจการภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นั้น จะต้องมีพนักงานเหลือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 คน ตามความเหมาะสมกับแผนธุรกิจของการบินไทยในอนาคต