เปิดทดสอบระบบ “PromptBiz” แบงก์กรุงศรีอยุธยาจับมือ 6 ธนาคารชั้นนำในไทย เน้นภาคธุรกิจ

212
0
Share:
เปิดทดสอบระบบ “PromptBiz” แบงก์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จับมือ 6 ธนาคารชั้นนำในไทย เน้นภาคธุรกิจ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำร่องเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัล การที่กรุงศรีฯได้นำแนวคิดและความเชี่ยวชาญมาช่วยในการพัฒนามาตรฐานและการปรับใช้ PromptBiz standard message จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้สามารถนำ standard message เวอร์ชั่นแรกที่จัดทำขึ้นนี้ไปต่อยอดในการคิดค้นพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในระบบ PromptBiz ต่อไป

สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ หรือระบบ PromptBiz จัดเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดบริการชำระเงินที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ อันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียม และขาดกลไกการบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยระบบ PromptBiz นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต่อยอดนวัตกรรมอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยังจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารกระดาษสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้อย่างทันทีและแม่นยำ ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้สินเชื่อ การตรวจสอบเอกสารภาษี และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นอกจากนี้การทำงานร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในกลยุทธ์ของกรุงศรีฯอย่าง commercial banking solutions ที่ต้องการจะนำเสนอโซลูชั่นการชำระเงินและการค้าสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกระดับของประเทศในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการข้อมูลทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

ปัจจุบันระบบ PromptBiz ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและทดสอบระบบ โดยผู้ให้บริการร่วมกับ 6 ธนาคารพันธมิตรชั้นนำในประเทศไทยในการนำร่อง ซึ่งประกอบไปด้วยบริการหลักๆ อย่างบริการส่ง/รับใบแจ้งหนี้ บริการแลกเปลี่ยนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) การชำระเงินผ่านระบบ bulk payment และบริการที่สนับสนุนการให้สินเชื่อกับ SMEs (verify invoice and check double financing) เป็นต้น