คปภ.อุดรธานี เร่งประสานจ่ายสินไหมประกันภัยกลุ่ม เหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

344
0
Share:
คปภ. อุดรธานี เร่งประสานจ่าย สินไหม ประกันภัย กลุ่ม เหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายรัชโยทิน มีพันลม หัวหน้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า คปภ.จังหวัดอุดรธานี ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จากรณีเหตุกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์

ล่าสุด คปภ.ได้ติดตามลงพื้นที่แล้ว และได้ตั้งศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัย จากเหตุการณ์นี้มีการทำประกันภัยกลุ่มหรือประกันภัยส่วนบุคคลประเภทอื่นไว้หรือไม่

ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม สำหรับสถานศึกษา กับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้เอาประกันภัยตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับบริษัท โดยมีข้อตกลงความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จำนวนเงินเอาประกันภัย นักเรียน/บุคลากร จำนวน 50,000 บาทต่อราย ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. ได้ประสานงานและจะดูแลเพื่อให้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว

ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จากการตรวจสอบพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ประสบเหตุบางรายมีการทำประกันภัย แต่กรมธรรม์ประกันภัยได้หมดความคุ้มครองแล้วและไม่มีการต่ออายุ สำหรับรายที่ยังมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย สำนักงาน คปภ. จะเร่งดำเนินการติดตามประสานงานให้บริษัทประกันภัยชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วต่อไป