แค่ฉีดน้ำหอม ก็โดนผึ้งต่อยได้จริงหรือ l 9 ก.ย. 66 FULL l BTimes Weekend Young@Heart Show

Share:

Sep 10, 2023

แค่ฉีดน้ำหอมก็เสี่ยงโดนผึ้งต่อยได้ โปรดอย่าชะล่าใจ พิษผึ้งไม่ใช่เล่นๆ! ระวัง-รับมือพิษร้ายไปพร้อมกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

Young@Heart Show