เปิดโพยแรงงานอเด็คโก 4 สาขาอาชีพฮอตสุด ในตลาดเอเชียแปซิฟิก | คุยกับบัญชา l 6 ก.พ. 66

Share:

“คุยกับบัญชา” ยุคขาดแรงงาน! อเด็คโก้เผย 4 สาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานเอเชียแปซิฟิกต้องการตัวมากที่สุดจนถึงขั้นขาดแคลน

คุยกับบัญชา