อย่าประมาทอายุน้อยก็เป็นสโตรคได้ l 12 ต.ค. 65 FULL l BTimes Young@Heart Show

Share:

อย่าชะล่าใจ อายุน้อยก็เป็น Stroke ได้ โรคนี้เป็นอย่างไร อันตรายแค่ไหน ควรรับมือและสังเกตอาการอย่างไร ไขคำตอบไปพร้อมกับกับผศ.นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Young@Heart Show