• เช็กลิสต์ ข้อห้าม ทั้งก่อนและวัน เลือกตั้ง มีอะไรบ้าง? ถ้ายังดื้อฝ่าฝืนอาจเจอโทษหนักถึงจำคุก
    13
    May

    เช็กลิสต์ ข้อห้ามทั้งก่อนและวันเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง? ถ้ายังดื้อฝ่าฝืนอาจเจอโทษหนักถึงจำคุก

    นับถอยหลังเหลืออีกแค่วันเดียวเท่านั้น ที่ประชาชนชาวไทยจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 แต่ก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิ ‘กา’ เลือกคนที่รัก พรรคที่ชอบ BTimes อยากให้ทุกคนทั้งประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ และผู้สมัครเลือกตั้ง ‘เช็กลิสต์’ ข้อห้ามทั้งก่อนและในวันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดไว้ เพราะถ้าฝ่าฝืนจะถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งทันที โดยเฉพาะการหาเสียงเลือกตั้งที่ห้ามทำหลังเวลา 18.00 ...