• สรรพสามิต เล็งประกาศราชกิจจาฯ ลด ภาษี ไวน์ ยกเลิกการจัดเก็บภาษีแบบแบ่งชั้นราคาเป็นอัตราเดียว
  19
  Feb

  สรรพสามิตเล็งประกาศราชกิจจาฯ ลดภาษีไวน์ ยกเลิกการจัดเก็บภาษีแบบแบ่งชั้นราคาเป็นอัตราเดียว

  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้ โดยจะประกอบด้วย ภาษีสรรพสามิต เครื่องแอลกอฮอล์ ประเภท ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น จากเดิมเก็บภาษีตามมูลค่า โดยราคาเกิน ...
 • กระทรวงอุตสาหกรรมสั่ง สมอ. คุมมาตรฐาน สุราพื้นบ้าน เน้นคุณภาพหนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
  12
  Feb

  กระทรวงอุตสาหกรรมสั่ง สมอ. คุมมาตรฐานสุราพื้นบ้าน เน้นคุณภาพหนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย

  นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย โดยให้ปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสุราชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้จ่ายและซื้อสินค้าภายในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการปรับอัตราภาษีสุราพื้นบ้าน เช่น กระแช่ ...
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา จ่อดัน “สุราสักทองแพร่” เป็น สินค้า GI หนุนรายได้ชุมชน
  17
  Jan

  กรมทรัพย์สินทางปัญญาจ่อดัน “สุราสักทองแพร่” เป็นสินค้า GI หนุนรายได้ชุมชน

  นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสุราพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2567 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญาขานรับแนวนโยบายดังกล่าวผนวกกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล โดยได้ลงพื้นที่แหล่งผลิต “สุราสักทองแพร่” ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านชั้นดีและมีชื่อของจังหวัดแพร่เพื่อประเมินว่ากรรมวิธีและกระบวนการผลิตเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้าจีไอ (GI) หรือไม่ ...
 • รุกต่างชาติ! เอสเอ็มอี หนุน สุราพื้นบ้าน ไทย ดันรายย่อยเปิดขายบนสนามบิน
  8
  Jan

  รุกต่างชาติ! เอสเอ็มอีหนุนสุราพื้นบ้านไทย ดันรายย่อยเปิดขายบนสนามบิน

  นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เห็นด้วยกับมติ ครม.ในหลายด้าน เกี่ยวกับการปลดล็อกสุราพื้นบ้าน แต่อยากให้จากนี้รัฐบาลเร่งปรับกระบวนการให้บรรลุตามมติครม.ได้ด้วย อย่างมาตรการลดภาษีสุราพื้นบ้าน 0% เป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุม เอสเอสเอ็ม ได้อย่างดี แต่ยังต้องบริหารจัดการโดยเฉพาะการยกระดับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสุราพื้นบ้าน ให้มีคุณภาพ มาตรฐานการผลิต เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ การสนับสนุนแหล่งทุนต้นทุนต่ำ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เครื่องจักรที่ทันสมัย ...
 • คลังหั่น ภาษีสุราพื้นบ้าน -ไวน์ หนุนมาตรการท่องเที่ยว คาดเพิ่มรายได้ 2,900 ล้านบาท
  3
  Jan

  คลังหั่นภาษีสุราพื้นบ้าน-ไวน์ หนุนมาตรการท่องเที่ยว คาดเพิ่มรายได้ 2,900 ล้านบาท

  นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่ 1.การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราภาษีสุราเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยสรรพสามิตได้มีการปรับปรุงอัตราภาษีสินค้าสุราแช่ และภาษีสุราแช่พื้นบ้าน อาทิ อุ กระแช่ สาโท เป็นอัตราภาษีตามมูลค่า 0% ...
 • ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงคลัง เล็งปล่อยผลิต สุราพื้นบ้าน ถูกกฎหมาย คาดไม่กระทบรายได้รัฐ
  1
  Nov

  ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงคลัง เล็งปล่อยผลิตสุราพื้นบ้านถูกกฎหมาย คาดไม่กระทบรายได้รัฐ

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพิจารณาเกี่ยวกับสุรา โดย ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2 เนื่องจากกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากฎหมายนี้ตึงเกินไป ดังนั้นจึงพิจาณณาปรับกฎหมายให้เหมาะสม ก่อนหน้านี้ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เสนอการออกกฎหมายฉบับใหม่เข้าที่ประชุมสภา โดยรัฐบาลรับมาพิจารณา และสภารับหลักการไป ...
 • นักการเมือง ยืนยันผลักดัน พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เชื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเศรษฐกิจฐานราก
  28
  Oct

  นักการเมืองยืนยันผลักดัน พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เชื่อเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเศรษฐกิจฐานราก

  นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท ระบุว่าพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ 2560 ได้มีการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 153 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุรา ที่รู้จักกันในชื่อ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า นั้น มีการปลดล็อคในส่วนของข้อกำหนดและวิธีการต่างๆให้เอื้อต่อการผลิตสุราพื้นบ้านทั้งการผลิตเพื่อบริโภคและเพื่อการค้า โดยเฉพาะการกำหนดคุณสมบัติที่ไปกีดกันทางการค้าและก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งมีกระแสข่าวที่หลายฝ่ายเกิดความกังวลและเกรงกลัวว่าจะทำให้เกิดสุราพื้นบ้านที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นและจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภคนั้น อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง เพราะในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื่องนี้ก็คำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งตนได้แปรญัตติไว้ว่า “ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่ไม่ใช่การค้าสามารถกระทำได้โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ส่วนผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าให้ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด” ...