บริหารสร้างบุคลิกแก้ไหล่ห่อหลังค่อม l 13 ก.ย. 66 FULL l BTimes Young@Heart Show

Share:

Sep 16, 2023

Young@Heart Show ชวนทุกคนมาปรับบุคลิกให้ปัง ด้วยการบริหารร่างกายแก้ไหล่ห่อหลังค่อมไปกับเทรนเนอร์ซุป’ตาร์ จัน-อานันท์ อภินันทน์

Young@Heart Show