• กระทรวงอุตสาหกรรมสั่ง สมอ. คุมมาตรฐาน สุราพื้นบ้าน เน้นคุณภาพหนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย
  12
  Feb

  กระทรวงอุตสาหกรรมสั่ง สมอ. คุมมาตรฐานสุราพื้นบ้าน เน้นคุณภาพหนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย

  นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย โดยให้ปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงสุราชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้จ่ายและซื้อสินค้าภายในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการปรับอัตราภาษีสุราพื้นบ้าน เช่น กระแช่ ...
 • สวรรค์สายตี้! คลังจ่อชง ครม. ลด ภาษี ไวน์ - สุราชุมชน ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าทุกสนามบิน
  18
  Dec

  สวรรค์สายตี้! คลังจ่อชง ครม. ลดภาษี “ไวน์-สุราชุมชน” ยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าทุกสนามบิน

  นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแพคเกจมาตรการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธ.ค.นี้เพื่อให้มาตรการดังกล่าวมีผลต่อการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง คือการยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าทุกสนามบิน และการลดอัตราภาษีเครื่องดื่ม เชื่อว่า จะมีผลให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้น และทำให้ยอดการใช้จ่ายในประเทศดีขึ้น ขณะที่การยกเลิกดิวตี้ฟรีขาเข้าในทุกสนามบินนั้น หลักคิดคือเมื่อเรายกเลิกดิวตี้ฟรีดังกล่าวแล้ว จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาในประเทศจะเข้ามาใช้จ่ายในประเทศแทนที่จะช้อปปิ้งในร้านค้าดิวตี้ ฉะนั้นร้านค้าในประเทศก็จะได้อานิสงส์จากนโยบายดังกล่าว โดยในส่วนคิงพาวเวอร์ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจดิวตี้ฟรีก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนการปรับโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น หลักคิดคือเราต้องการทำให้ราคาเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ...
 • เปิดร่างกฎกระทรวงคลัง ปลดล็อก ผลิตสุรา - คราฟท์เบียร์ ลดทุนจดทะเบียนลง หมักดื่มเองในบ้าน
  1
  Nov

  เปิดร่างกฎกระทรวงคลังปลดล็อกผลิตสุรา-คราฟท์เบียร์ ลดทุนจดทะเบียนลง หมักดื่มเองในบ้าน

  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ…. โดยจะมีการปรับปรุงในกฎหมายลำดับรอง ที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต และการอนุญาตผลิตสุราทั้งหมด ซึ่งจะยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560 และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิตสุรา ฉบับใหม่ ...